Dys-poradna / Biofeedback

— BIOFEEDBACK —

 • EEG Biofeedback je účinná, neinvazivní, nemedikativní metoda terapie ADHD/ADD
 • sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby, díky níž dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln - zároveň se postupně naučíte, jak je uvést do souladu
 • trénovaný se postupně učí, jak harmonizovat své myšlení (konkrétně své mozkové funkce) zahrnující schopnosti soustředění, paměti, rychlosti učení a rozhodování (levá hemisféra), ale také celkovou vyrovnanost a sebevědomí (pravá hemisféra) 
 • pacientovi je snímáno EEG a na obrazovce počítače je mu promítána zpětná vazba ve formě hry - ta se daří či nikoliv podle toho, zda pacientovo EEG odpovídá parametrům nastaveným terapeutem
 • během celého tréninku se kontroluje stres - klient tedy může pracovat s tím, jak ho účinně snižovat
 • průběh terapie je nenásilný, bezbolestný a hravý 

VÝSLEDKY

 • efektivita EEG Biofeedbacku je ověřena mj. Asociací pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback
 • velmi účinná je metoda u dětí s ADHD/ADD, metodu však vždy doporučuji kombinovat s některým z programů pro rozvoj pozornosti (KUPOZ, HYPO aj.), při nichž se dítě učí schopnosti pravidelné každodenní práce, zlepšuje se emočního vyladění a přístupu k práci a komunikace s rodičem
 • vysoké efektivity dosahuje při stavech úzkosti a depresí
 • metoda je efektivní při dyslektických obtížích a ostatních dys poruchách), i zde je velmi vhodné spojit metodu se speciálně-pedagogickou nápravou
 • metoda je rovněž vhodná jako doplněk při nápravě logopedických obtíží (zadrhávání, dysfázie)
 • řešení potíží se spánkem (obtížné usínání, předčasné probouzení)
 • dochází ke zlepšení sebeovládání (při tendenci k výbuchům emocí)
 • trénování na přístroji pomáhá klientům uvést své myšlení do celkové harmonie a díky práci s mírou stresu celkově velmi záhy zklidňuje celý organismus

KOLIKRÁT A JAK ČASTO

Očekávaný počet sezení, který bude potřeba ke zlepšení, se odvíjí od závažnosti potíží a a sdělím Vám jej při úvodní konzultaci. U lehkých potíží je potřeba ke zlepšení obvykle 20 sezení. U závažnějších obtíží a kombinovaných vadách to ale může být i více. Klient dochází jednou až dvakrát týdně (čím je terapie častější, tím vyšší je efektivita - je to podobné jako např. učení se nového jazyka nebo řízení auta), ale někteří chodí i jednou za 14 dní (v případě, že je zakázkou pouze zklidnění a dobré naladění klienta). Konečná suma tréninků závisí na trénovaném, jeho aktuálním stavu a potřebách. 


JAK TRÉNINK PROBÍHÁ 

Klient sedí pohodlně v křesle a na hlavě a uších má přiložený malý snímač (EEG elektroda), který monitoruje aktivitu vybrané oblasti mozku, oblast se mění dle účelu tréninku. Vlastní cvičení spočívá v počítačové hře, v níž dítě sbírá body, pokud centrum mozku pracuje správně (např. autíčko se rozjíždí, kytička rozkvete, slon máchne chobotem). Učíme tak mozek pracovat správným způsobem a zároveň potlačujeme nežádoucí aktivitu. Jedná se o podvědomé učení, při kterém se množí počet zapojení nervových vláken v dané oblasti, a zlepšuje se tak její funkce. Přístroj funguje jako biologická zpětná vazba. Elektroda na hlavě a uších pouze snímá aktuální mozkovou činnost.

Každý má své vlastní tempo a terapeut hru nastaví tak, aby mělo dítě možnost využít svůj vlastní potenciál. S každým klientem se pracuje individuálně dle jeho požadavků.