NÁPRAVA GRAFOMOTORICKÝCH OBTÍŽÍ

U předškoláků nejčastěji využíváme program MAXÍK, který je výrazně zaměřen na nápravu grafomotorických obtíží. U předškolních dětí dosahujeme s tímto programem vysoké míry úspěšnosti.

Dys-poradna / Biofeedback

— TŘÍMĚSÍČNÍ GRAFOMOTORICKÝ KURZ —

  • kurz přispívá k odstranění grafomotorických obtíží (u dětí předškolních autorka programu počítá se 100% úspěšností) 
  • 3 měsíční program - 10 lekcí po 30 minutách
  • vhodné pro děti od 5,5 let a výše (ne však pro žáky 1. tříd)
  • dva měsíce nemůže dítě používat klasický úchop psacího náčiní (nesmí psát, stříhat, kreslit štětcem, šroubovat aj.), vhodné je proto absolvování kurzu v předškolním věku - kurz je však velmi účinný i u dětí 1. stupně
  • vhodné tehdy, má-li dítě nesprávný úchop psacího náčiní, nesprávné, vyryté, těžkopádné a špatně čitelné písmo, při nerespektování linek v sešitě, má-li obtíže při písemném projevu limitovaném časem, u dětí předškolních může být příznakem obtíží nerespektování omalované kresby a nechuť k výtvarnému projevu, napovědět může i nesprávné držení jídelního příboru
  • nezbytný je důsledný a aktivní přístup rodiče k celé terapii - s dítětem cvičí dle instrukcí terapeuta 7 x denně cca 3 minut

VÝSLEDKY

  • kurz má několik fází (relaxační , uvolnění ruky a ramenního kloubu, fixace správného úchopu) v průběhu nichž je u dítěte zafixován správný úchop
  • písmo je mnohem lépe čitelné 
  • zlepšuje se zručnost psaní, dochází ke zrychlení tempa psaní
  • celkově se zlepšují hygienické návyky - správný sed, držení těla aj.