Dys-poradna / Biofeedback

— NABÍDKA —

Dys-poradna nabízí komplexní podporu rodiny při překonávání školních a výchovných obtíží. Cílem je příprava předškoláků a prevence jejich školního selhávání, podpora dětí se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování (dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD).

ZAMĚŘUJI SE PŘEDEVŠÍM NA:

  • Biofeedback - trénink mozkových funkcí a schopnosti soustředění, paměti,  učení a rozhodování 
  • Rozvíjející cvičení pro děti před nástupem do školy a při odkladu
  • Příprava na přijímací zkoušky do výběrových škol a víceletých gymnázií
  • Testy rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky
  • Terapii a nápravu obtíží spojených s poruchami učení a chování 
  • Nápravu grafomotorických obtíží
  • Zlepšení pozornosti, paměti a výkonových schopností
  • Rozvoj kognitivních schopností - dovednosti myslet, učit se ... 

Při své práci využívám tradiční osvědčené reedukační metody i nejnovější přístupy, a to vždy v kombinaci odpovídající individuálním potřebám dítěte a možnostem rodiny.