O mně 

 Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci. V rámci studia jsem se zúčastnila mimo jiné roční stáže na Technické univerzitě v Drážďanech. Na Karlově univerzitě jsem absolvovala studium výchovného poradenství a na Univerzitě Palackého v Olomouci se nadále vzdělávám v oblasti speciální pedagogiky. Na základní škole jsem v minulosti vedla reedukační péči pro děti se specifickými poruchami učení a chování. Nyní působím v privátní speciálně pedagogické poradně.

Jsem vdaná a mám dvě děti - Kubíka a Pavlínku. Mám ráda knihy, staré půdy plné pokladů, noční Prahu, Norah Jones, moštování, kopretiny, toulání, vůni kávy a podzimního listí, motýly, praskání ohně, les protkaný slunečními paprsky, tajemství a dětský smích.

Absolvované kurzy

 • Jak sestavit plán reedukace vývojových poruch učení - Mgr. Šárka Sohrová
 • Tréninkový program zaměřený na odstranění nebo zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku - PeadDr. Yveta Heyrovská
 • MAXÍK - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - PeadDr. Zdeňka Janhubová
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - Mgr. Jiřina Bednářová
 • Lezení - základ grafomotoriky - MUDr. Věra Kleplová
 • Písmo jako vědomá stopa pohybu aneb cvičení a malování s prvky tchaj-ťi  - akad. malířka Táňa Svatošová
 • Sfumato (Splývavé čtení) aneb Čtení pro všechny děti
 • Kumot - práce s programem pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností - Mgr. Barbora Krankusová
 • Kupoz - práce s programem pro rozvoj pozornosti - Mgr. Barbora Krankusová
 • HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku - PhDr. et Mgr. Zdena Michalová, Ph.D.
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi - Mgr. Pavla Bubeníčková
 • Kurz EEG Biofeedback pro pofesionály - EEG Biofeedback Institut - PhDr. Jiří Tyl, Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc., neurolog
 • Kurz EEG Biofeedback, mapa mozku, Alfa trénink - EEG Institut - MUDr. Michaela Pakszysová CSc.
 • Signály specifických poruch učení na počátku školní docházky - PeadDr. Daniela Švancarová
 • Senzomotorická cvičení - Mgr. Mileta Hřebíková
 • ROPRATEM - Program pro rozvoj pracovního tempa - I. Kopecká, D. Ženková
 • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování - Cogito - Mgr. Kamila Štindlová

Říčany, Uhříněves, Popovice, Průhonice, Tábor, Vlašim, Mnichovice